×
Accepteren
ERKEND KOERIER, bewust op weg

Veiligheidsadviseur

ADR Veiligheidsadviseur

Het is mogelijk om via ons een externe veiligheidsadviseur ADR aan te stellen.

De kosten voor 1 tot 5 transporteenheden zijn: 285 euro exclusief BTW per jaar, dit is inclusief het aanstellen van de ADR veiligheidsadviseur, een audit en een veiligheidsjaarverslag.

Elke onderneming die gevaarlijke stoffen over de weg vervoert, of met dit vervoer samenhangende activiteiten als verpakken, beladen, vullen of lossen uitvoert, moet een ADR veiligheidsadviseur benoemen. De veiligheidsadviseur is een expert op het gebied van de voorschriften voor gevaarlijke stoffen vervoer. In plaats van het in dienst nemen van een veiligheidsadviseur is het ook toegestaan een externe veiligheidsadviseur in te huren. De positie en de taken van de veiligheidsadviseur zijn geregeld in hoofdstuk 1.8 van het ADR en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG). De veiligheidsadviseur heeft onder meer de volgende taken:

  • Het bedrijf adviseren over gevaarlijke stoffen vervoer.
  • Het toezien op naleving van de regels.
  • Maatregelen nemen om ongelukken te voorkomen.
  • Opstellen van noodprocedures.
  • Opleiden van betrokkenen met een ADR bewustwording.
  • Melden en rapporteren van ongevallen.
  • Een jaarverslag maken over de veiligheid bij gevaarlijke stoffen vervoer.
  • Opstellen van een ADR beveiligingsplan (in bepaalde gevallen).

De veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen moet in het bezit zijn van een certificaat veiligheidsadviseur voor het vervoer over de weg. Dit certificaat is vijf jaar geldig. Het examen hiervoor moet worden afgelegd bij het CCV, onderdeel van het CBR.

Vrijstelling ADR veiligheidsadviseur

Niet alle bedrijven hoeven een veiligheidsadviseur te benoemen. In de VLG wordt aangegeven dat de uitzonderingen genoemd in het ADR ook binnen Nederland van toepassing zijn. Ondernemingen hebben een vrijstelling van de verplichting veiligheidsadviseur als alle zendingen uitsluitend worden vervoerd op basis van: