×
Accepteren
ERKEND KOERIER, bewust op weg

Privacy- & Cookieverklaring

Privacy beleid & Cookieverklaring

Erkendkoerier.nl verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere Nederlandse wet- en regelgeving over persoonsgegevens.

Erkendkoerier.nl maakt gebruik van ‘cookies’ op de website. Omdat wij uw privacy belangrijk vinden, willen wij graag dat u weet hoe wij met uw privacy en cookies omgaan. In deze privacy- & cookieverklaring brengen wij u daarvan op de hoogte.

Persoonsgegevens
Erkendkoerier.nl verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer u daar toestemming voor geeft. U geeft toestemming door u aan te melden voor de nieuwsbrief. Om uw aan te melden voor de nieuwsbrief gebruiken wij uw e-mailadres.

Erkendkoerier.nl gebruikt uw e-mailadres niet voor andere doeleinden dan voor het versturen van de nieuwsbrief en geeft uw e-mailadres ook niet door aan anderen.

Uw e-mailadres wordt bewaard zolang u staat ingeschreven voor de nieuwsbrief. U kunt zichzelf eenvoudig uitschrijven voor de nieuwsbrief door onderaan de brief op uitschrijven te klikken.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies hebben verschillende functies daarover leest u hieronder meer.

Welke cookies gebruiken wij?

Analytische cookies
Bij het gebruik van onze website worden cookies van Google Analytics geplaatst. Deze analytische cookies geven ons informatie over het gebruik van de website. Door websitegebruik te meten kunnen wij onze website blijven verbeteren. Wij kunnen deze gegevens niet herleiden naar een individueel persoon.

Cookies uitschakelen of verwijderen
Heeft u helemaal geen trek in cookies? Dan kunt u deze functies uitschakelen of de cookies verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de help-functie van uw browser.

Beveiligingsmaatregelen
Om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies, heeft Erkendkoerier.nl de nodige technische- en organisatorische maatregelen genomen. Zo zijn de ICT-systemen adequaat beveiligd en heeft de website een SSL-certificaat. Verder zijn de medewerkers van Erkendkoerier.nl bewust van het belang van uw privacy en hebben hier een bewustwording voor gevolgd. 

Wanneer Erkendkoerier.nl gebruik maakt van andere partijen, zogenoemde verwerkers, zien wij erop toe dat zij tevens adequate maatregelen hebben getroffen.

Welke rechten en plichten heb ik?
U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Verder heeft u het recht: om uw persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren, bezwaar te maken tegen de verwerking, de verwerking te beperken en overdraagbaarheid van uw gegevens. Tot slot heeft u in bepaalde gevallen het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Wanneer u een van deze rechten op uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen dan kunt u een verzoek indienen per e-mail. Stuur uw verzoek naar privacy@sdx.nl, u ontvangt dan binnen 4 weken een reactie.

In principe bent u niet verplicht om gegevens te verstrekken aan Erkendkoerier.nl. Daarnaast kunt u een gegeven toestemming altijd intrekken. Als u weigert gegevens te verstrekken is het wellicht niet mogelijk om u van dienst te zijn.

Vragen en klachten
Tot slot willen wij u erop wijzen dat als u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens, u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie daarvoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

U kunt natuurlijk altijd eerst uw onvrede kenbaar maken bij Erkendkoerier.nl. 

Erkendkoerier.nl is onderdeel van SDX Consultancy B.V. SDX Consultancy B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens. SDX Consultancy B.V. is gevestigd aan de Landzigt 42 in De Meern en ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 56685041

Voor vragen om informatie of eventuele andere verzoeken en klachten kunt u contact opnemen met:

SDX Consultancy B.V.
Pim van der Greft
privacy@sdx.nl
030 - 241 01 06